Jak skutecznie odzyskać należności od dłużnika?

Jak skutecznie odzyskać należności od dłużnika?

29 marca, 2020 0 przez Redakcja

Odzyskiwanie długów jest skomplikowanym procesem między innymi ze względu na coraz większą wiedzę dłużników dotyczącą unikania spłacania należności czy ukrywania własnego majątku. Z tego powodu konieczne jest stosowanie coraz bardziej nowoczesnych oraz nowych sposobów na odzyskiwanie należności. Jak zabezpieczają się dłużnicy?

1. Dłużnik może szukać sposobów na ukrycie swojego majątku, gdzie często spotykanym sposobem jest przekazywanie majątku osobom z rodziny.

Jednym ze sposobów na przekazanie majątku osobom bliskim jest wykorzystanie formuły prawnej darowizny. Drugim sposobem jest zaciąganie innych zobowiązań, które bezpośrednio dotyczą rzeczy a zgodnie z prawem wierzyciele rzeczowi mają pierwszeństwo zaspokojenia się z majątku dłużnika. W takim przypadku firma, która jest wierzycielem traci szanse na zaspokojenie się z majątku dłużnika. Gdy przeciwko dłużnikowi rozpoczyna się egzekucja komornicza bardzo często stosowanym sposobem uniknięcia utraty nadwyżki pieniędzy z konta, którą pobrałby komornik, jest zmiana kont bankowych.

W takim przypadku komornik musi ponownie realizować procedury związane z ustalaniem informacji o tym ile dłużnik posiada pieniędzy oraz jakimi rachunkami bankowymi dysponuje. Współcześnie dłużnicy w celu ukrycia gotówki mogą również wykorzystywać nowoczesne metody płatności, która są znacznie bardziej trudne do wykrycia w stosunku do pieniędzy na rachunkach bankowych. Do takich nowoczesnych produktów finansowych można zaliczyć portfele elektroniczne, kryptowaluty, które pozwalają anonimowo dokonywać realizacje transakcji środkami finansowymi.

Podobnym sposobem ukrycia pieniędzy przez dłużnika, ale z wykorzystaniem kont bankowych może być zakładanie rachunków na inne osoby. Dłużnicy potrafią również stosować takie metody, jak odbieranie pensji w gotówce od firmy, w której pracują zamiast przelewania wynagrodzenia na rachunek bankowy.

2. Ukrywanie majątku bez biznesmenów.

Do najtrudniejszych dłużników w zakresie odzyskiwania należności zaliczają się przedsiębiorcy, właściciele firm, biznesmeni. Posiadają oni zarówno wiedzę prawną, jak też wiedzę o zasadach obrotu gospodarczego, w tym odzyskiwania wierzytelności, co pozwala im stosować bardzo skuteczne sposoby na ukrywanie majątku. Najbardziej znanym sposobem na ukrywanie majątku jest przepisywanie udziałów spółek na członków rodziny, co pozwala prosperować firmie nadal mimo posiadanych długów.

Do bardziej skomplikowanych sposobów ukrywania majątku zaliczyć można tworzenie spółek równoległych i transferowanie pomiędzy nimi dochodów, zysków. Bardzo często takie spółki zakładane są poza granicami kraju w rejonach świata, gdzie służby państwowe nie działają skutecznie lub polskie instytucje nie mogą skutecznie działać ze względu na brak podpisanych porozumień o współpracy prawnej. Tego typu rozwiązania stosowane są, jednak jedynie przez dłużników, którzy dysponują bardzo dużymi środkami, co jest związane z kosztami takich sposobów unikania spłaty zobowiązań.

3. Efektywne odzyskiwanie należności.

Coraz lepsza sposoby unikania spłaty długów ze strony dłużników wymuszają powstawanie firm windykacyjnych, które posiadają specjalistów posiadających wiedzę w poszczególnych obszarach odzyskiwania należności oraz wiedzę dotyczącą sposobów unikania spłaty zobowiązań przez dłużników. Firmy windykacyjne coraz częściej zatrudniają specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, rynków finansowych, ale także detektywów czy psychologów. Korzystanie z pomocy detektywów to coraz częściej spotykane rozwiązanie, co bywa niezbędne w najtrudniejszych sprawach dotyczących odzyskiwania należności. Wiedza uzyskana przez detektywów, która dotyczy majątku dłużnika pozwala na podjęcie ze strony wierzyciela działań mających na celu zablokowanie czynności dłużnika, które mają na celu jego krzywdę. Wierzyciel posiadający wiedzę o działaniach dłużnika na jego szkodą może złożyć skargę nazywaną pauliańską.

Jak powinien działać wierzyciel przy windykowaniu długów?

Wielu wierzycieli popełnia podczas windykowania należności błędy, które następnie skutkują problemami w odzyskiwaniu należności. Jak powinien zachowywać się wierzyciel? Najważniejsze jest podejmowanie konsekwentnych działań, które mają jasno ustalony termin realizacji, co pozwala uniknąć sytuacji czekania do ostatniej chwili z podjęciem działań na drodze sądowej. Nie bez znaczenia jest również czas realizowania konkretnych działań. Pierwszym krokiem zawsze jest podjęcie rozmów z dłużnikiem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, ale należy zdawać sobie sprawę, że dłużnik nie zawsze musi być uczciwy i może już na samym początku wprowadzać wierzyciela w błąd. Podjęcie kontaktu z dłużnikiem jest, jednak niezbędne, by móc ocenić, jakie powinno się podejmować kolejne kroki w celu odzyskania należności. Jednym ze sposobów kontaktu z dłużnikiem z jakiego korzysta większość firm jest kontakt telefoniczny.

Drugim sposobem jest wysłanie monitu do dłużnika czy wezwania do zapłaty. W przypadku rozmowy telefonicznej nie bez znaczenia może być nagrywanie prowadzonych rozmów. Przy pisemnej korespondencji dowodami prowadzonych rozmów są pisemne odpowiedzi dłużnika, ale należy brać pod uwagę, że droga pisemna jest znacznie bardziej czasochłonna, choć pisemne odpowiedzi są ważnym dowodem w ewentualnym procesie sądowym. Najrzadziej spotykanym sposobem kontaktu z dłużnikiem jest kontakt osobisty, choć pozwala on również na nagranie ewentualnie prowadzonych rozmów. W rozmowach z dłużnikiem niezwykle istotne jest dokładne słuchanie przedstawianych informacji dotyczących sytuacji dłużnika, powodów zaistniałej sytuacji dotyczącej braku spłaty należności. Bardzo ważne jest wyłapywanie ewentualnych sprzeczności w informacjach przedstawianych przez dłużnika, które mogą świadczyć o jego nieuczciwości. Istotne jest jasne komunikowanie wszelkich terminów dotyczących wydłużenia okresu spłaty należności i jasno wskazywać konsekwencje niedotrzymania terminu spłaty należności. Wszelkie terminy dotyczące spłat cząstkowych długu powinny być ostateczne. Brak podejmowanie odpowiednich działań ze strony dłużnika należy zawsze traktować, jako brak dobrej woli z jego strony, co powinno skutkować bardziej zaostrzonymi reakcjami. Sankcją może być skierowanie sprawy do firmy windykacyjne, dopisanie firmy dłużnika do rejestrów dłużników, czy ostatecznie wystąpienie na drogę sądową.