Jak wybrać firmę zajmującą się windykowaniem należności?

Jak wybrać firmę zajmującą się windykowaniem należności?

20 marca, 2020 0 przez Redakcja

Skorzystanie z usług firm windykacyjnych przy odzyskiwaniu należności jest coraz bardziej powszechne a jednocześnie jest coraz większa liczba firm, które zajmują się tego typu działalnością na rynku finansowym. Dokonanie wyboru odpowiedniej firmy w znacznym stopniu wpływa na szanse odzyskania długów. Jednocześnie zarówno na rynku klientów indywidualnych, jak też na rynku podmiotów gospodarczych rośnie liczba dłużników, co zwiększa zapotrzebowanie na korzystanie z usług firm windykacyjnych.

Usługodawców, którzy zajmują się odzyskiwaniem wierzytelności poszukują przede wszystkim ci wierzyciele, którzy mają trudności w uzyskaniu kontaktu z dłużnikiem lub dłużnik nie wykazuje chęci współpracy w celu spłaty wierzytelności. Skuteczne uchylanie się od uregulowania długi może prowadzić do przedawnienia się długu, co prowadzi do strat po stronie wierzyciela.

Do firm, które zajmują się windykowaniem należności zaliczają się zarówno wyspecjalizowane firmy windykacyjne, jak też kancelarie prawne. Skuteczność w zakresie odzyskiwania należności przez specjalistyczne firmy windykacyjne bywa wysoka ze względu na zatrudnianie przez tego rodzaju podmioty gospodarcze specjalistów z wielu dziedzin począwszy od prawa, ekonomii, poprzez detektywów a skończywszy na psychologach, którzy są w stanie lepiej oddziaływać na dłużnika, by spłacił zobowiązanie. Firmy windykacyjne szeroką paletę metod mających na celu odzyskanie pieniędzy. Do często stosowanych metod można zaliczyć negocjacje dotyczące ustalenia bardziej dogodnych warunków spłaty zobowiązań a także ugody dotyczące umorzenia części długów.

Jak wyselekcjonować firmę zajmującą się windykacją?

Jak w przypadku każdego usługodawcy, tak samo w przypadku firmy windykacyjnej niezwykle istotne jest ustalenie tego, co usługodawca ma wykonać na rzecz usługobiorcy, czyli w tym przypadku wierzyciela. Na rynku firm windykacyjnych jednym z najważniejszych kryteriów oceny usługodawcy jest skuteczność odzyskiwania należności. Oceniając jakość działania firm windykacyjnych warto sprawdzić zakres działania danej firmy, czy rejon w jakim dana firma operuje. Na rynku windykacyjnym są zarówno firmy działające regionalnie jak też takie, które działają w skali całego kraju. Gdy windykacja dotyczy klientów czy dłużnika z określonego regionu lepszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z usług regionalnej firmy windykacyjnej.

Przy windykowaniu należności od przedsiębiorstw lepszym rozwiązaniem może być postawienie na firmy ogólnopolskie, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe usługi. Nie bez znaczenia jest również okres w jakim dana firm windykacyjna działa na rynku. Firmy z wieloletnim doświadczeniem są pewniejsze, gdyż czas operowania na rynku wskazuje, że znajdują klientów, którzy są gotowi korzystać z usług takiej firmy, co może oznaczać, że jest to firma podejmująca skuteczne działania.

Aktualnie nieco łatwiej jest uzyskać informacje o jakości oferowanych przez daną firmę usług. W tym celu można posłużyć się informacjami, opiniami, które można znaleźć w Internecie. Bardziej pewne informacje można pozyskać od firm współpracujących z daną firmą windykacyjną. Bezpośrednia rozmowa z przedstawicielem danej firmy dla firm, które już współpracy z firmami windykacyjnymi, również może przynieść wiele cennych informacji o sposobie działania danej firmy. Umowy podpisywane z firmami windykacyjnymi nie powinny być niejasne a wszelkie nieścisłości powinny być w sposób zrozumiały wytłumaczone i jednoznacznie wyjaśnione przez przedstawiciela danej firmy. Jednym z kryteriów oceny firmy windykacyjnej mogą być ceny poszczególnych usług, ale nie należy tego traktować, jako podstawowego elementu selekcji wybieranych firm windykacyjnych. Warto również sprawdzić posiadane przez firmę windykacyjną referencje.

Dobór firmy windykacyjnej do rodzaju odzyskiwanych należności

Nie bez znaczenia jest dobranie firmy windykacyjnej do rodzaju odzyskiwanych należności. Jednym z kryteriów oceny należności jest to, czy dotyczą one dłużników masowych czy indywidualnych. W przypadku dłużników firm świadczących usługi dla wielu klientów, co dotyczy przede wszystkim usługodawców działających na rynku usług masowych konieczne jest skorzystanie z usług firm windykacyjnych, które posiadają odpowiednie schematy postępowania w odzyskiwaniu tego rodzaju długów.

Firmy takie muszą mieć właściwie rozbudowane struktury organizacyjne, choćby w zakresie systemów informatycznych, gdyż masowe odzyskiwanie długów wiąże się z koniecznością kontaktu z wieloma dłużnikami a jednocześnie odzyskiwani często niewielkich należności.

W przypadku dłużników indywidualnych odzyskiwanie długów od osób fizycznych bywa łatwiejsze od odzyskiwania długów od podmiotów gospodarczych. W tym drugim przypadku konieczne bywa zatrudnienie bardziej doświadczonej firmy, gdyż przedsiębiorcy najczęściej posiadają wiedzę o sposobach odzyskiwania długów, wiedzę prawną, co pozwala im dużo łatwiej unikać spłat należności, wydłużać proces windykacji, zmniejszać skuteczność realizacji takiego procesu, co wymaga większego doświadczenia ze strony windykatora.