Lokaty rentierskie – depozyty przeznaczone dla najzamożniejszych

Lokaty rentierskie – depozyty przeznaczone dla najzamożniejszych

5 czerwca, 2020 0 przez Redakcja

Lokaty rentierskie to depozyty bankowe niewiele różniące się od tradycyjnych lokat terminowych. Odróżnia je głównie sposób naliczania odsetek. W lokatach długoterminowych odsetki naliczane są na końcu trwania umowy, a wcześniejsza wypłata kapitału wiąże się z utratą odsetek. Natomiast w przypadku lokat rentierskich otrzymujemy odsetki co pewien czas określony wcześniej w umowie (zazwyczaj co miesiąc). Niestety lokaty rentierskie mają niższe oprocentowanie niż większość tradycyjnych lokat.

Minusem lokat rentierskich mogą okazać się minimalne kwoty kapitału wymagane przez banki. Depozyty rentierskie to produktu z tzw. „wyższej półki” i raczej nie ma co liczyć na wpłacanie na nie dwóch, czy trzech tysięcy zł. Ponadto dysponując wysoką kwotą można negocjować z bankiem warunki umowy i choć trochę dostosować je do swoich potrzeb.

Lokaty rentierskie są zakładane najczęściej przez osoby, które utrzymują się z comiesięcznych odsetek. Dla kogoś kto chce wpłacić na lokatę wysoką sumę są one bardziej opłacalne od lokat długoterminowych, które wiążą się z zamrożeniem pieniędzy na określony czas bez możliwości wypłacenia ich wcześniej wraz z odsetkami. Natomiast podpisując umowę na depozyt rentierski, na nasze konto co miesiąc wpływają odsetki. Mogą one podreperować budżet lub być jednym z filarów utrzymania.

Ważną cechą lokat rentierskich jest to, że nie wiążą się one prawie z żadnym ryzykiem, ponieważ jeśli będziemy potrzebować pieniędzy to możemy pobrać comiesięczne odsetki. Nie ma tez mowy o stracie nawet części kapitału, ponieważ oprocentowanie depozytów rentierskich jest stałe.

Depozyty te są w Polsce produktem niszowym ze względu na małą popularność. Wynika ona głównie z tego, że niewiele banków ma je w swoich ofertach. Jednak coraz więcej Polaków interesuje się tym typem depozytów, więc zapewne w przeciągu kilku następnych lat możemy spodziewać się ich w ofertach wielu banków.