Najlepsze lokaty dedykowane haczykiem na klienta

Najlepsze lokaty dedykowane haczykiem na klienta

15 maja, 2020 0 przez Redakcja

Trudne warunki rynkowe oraz możliwość oferowania niewielkiego oprocentowania na depozytach bankowych zapewniającego bezpieczeństwo instytucji skutkuje zniechęceniem klientów do tej formy oszczędzania. Taki obraz rysuje się przed oczyma bankowców nie tylko w czasach wygórowanej inflacji, która uniemożliwia oszczędzającym uzyskanie realnego zysku, ale także w sytuacji znacznej obniżki inflacji, umożliwiającej zarabianie na depozytach, lecz niezadowalających nominalnie wartości odsetek.

Zaoferowanie większego oprocentowania na lokacie bankowej może okazać się dla banku wielce ryzykowne nie tylko w przypadku wystąpienia niesprzyjających okoliczności, ale także w wyniku oszacowania jego pozycji na rynku międzybankowym. Z tego powodu rozpiętość wartości, jakie przyjmuje oprocentowanie lokat w różnych bankach rzadko znacznie różni się między sobą. Wyjątkiem w tym temacie są lokaty promocyjne, często nazywane dedykowanymi, ponieważ zostają ściśle ograniczone stosunku do czasu ich zakładania bądź docelowej grupy społecznej.

Wprowadzenie ograniczenia na wyjątkowo intratne lokaty bankowe ma na celu zminimalizować ryzyko poniesienia zbyt wygórowanych kosztów związanych z późniejszą obsługą lokat promocyjnych. Z drugiej strony, istnieje większa możliwość przyciągnięcia do instytucji większego grona zainteresowanych klientów, którzy nie tylko skorzystają z oferty promocyjnej, ale i standardowo dostępnych produktów finansowych. Dodatkowym argumentem dla lokat dedykowanych jest możliwość przeprowadzenia szeroko zakrojonej, obejmującej różne dostępne media, reklamy banku za pośrednictwem przedstawienia jedynie wyrywkowego fragmentu oferty produktów finansowych.

Lokaty dedykowane nowym klientom

Najczęstszym odbiorcą lokat dedykowanych są nowi klienci banku. Definiowanie tej grupy docelowej może przebiegać na różnych zasadach. Zatem oferta promocyjna może dotyczyć osób, które w danej chwili nie korzystają z oferty reklamującego się banku. Mogą to również być osoby, które nie posiadają w nim produktów oszczędnościowych. Najczęściej jednak wyjątkowo okazyjne lokaty wiążą się z koniecznością przeniesienia do banku oferującego wysokie oprocentowanie własnego rachunku bieżącego. Nie tylko jego otwarcie, ale i zlecenie przeniesienia na ten rachunek wpływów wynikających z pracy zawodowej, bądź wpływów o podanej minimalnej wartości.

Większość ofert dla nowych klientów rzeczywiście posiada bardzo wysokie oprocentowanie lokat, które jednak szybko okazuje się nieznaczne w skali roku ze względu na swój krótki termin zapadalności i uniemożliwienie odnowienia lokaty na podobnych warunkach. W takiej sytuacji nieopłacalne może okazać się przenoszenie rachunku, na którym nie ma zgromadzonej znacznej sumy. Konieczne staje się dokładne zapoznanie z ofertą lokat dla stałych klientów, których warunki mogą obowiązywać nowego klienta nawet po miesiącu od przeniesienia kapitału. Jeśli oferta ta okaże się mniej korzystna, nawet bardzo wysokie oprocentowanie pierwszej, krótkoterminowej lokaty może nie zadośćuczynić poniesionym stratom.