Rodzaje oprocentowania lokat terminowych w polskich bankach

Rodzaje oprocentowania lokat terminowych w polskich bankach

15 kwietnia, 2020 0 przez Redakcja

Oprocentowanie lokaty jest najważniejszym parametrem depozytów terminowych. Od niego zależy, jak duże zyski osiągniemy z lokaty. Oprocentowanie lokat jest dobrym wskaźnikiem atrakcyjności danej oferty. Korzystając np. z rankingu lokat, główną rzeczą, która będzie przez nas analizowana będzie wysokość oprocentowania. Jednak aby przystąpić do takiej analizy, należy wcześniej zapoznać się z podstawowymi rodzajami oprocentowania lokat oraz ich wadami i zaletami.

Najpowszechniejszym rodzajem oprocentowania występującego w przypadku lokat terminowych, jest oprocentowanie stałe. Tego typu oprocentowanie, pozwala nam z góry określić, jakie zyski przyniesie nam konkretna lokata. Najczęściej oprocentowanie stałe jest oferowane w przypadku lokat krótko- i średnioterminowych. Jest to zrozumiałe, gdyż w krótszej perspektywie, banki mogą mieć pewność, że warunki rynkowe nie zmienią się na tyle, by przyniosły straty z oferowania lokat. Lokaty z takim oprocentowaniem są opłacalne, jeśli w najbliższym czasie oczekuje się spadku stóp procentowych.

Drugim rodzajem oprocentowania, jest oprocentowanie zmienne. Jest ono oferowane zazwyczaj w przypadku lokat długoterminowych – z terminem zapadalności powyżej roku. Banki w ten sposób zabezpieczają się przed ewentualnymi zmianami takich wskaźników jak stopa inflacji czy stopy procentowe. Oprocentowanie zmienne jest najczęściej bezpośrednio uzależnione od stopy WIBOR, która to jest ceną pieniądza na rynku pożyczek międzybankowych. Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem opłaca się zakładać, jeśli oczekuje się wzrostu stóp procentowych. Oprocentowanie zmienne jest rzadziej spotykane na rynku lokat bankowych.

Trzecim rodzajem jest progresywne oprocentowanie lokat, które rośnie w trakcie trwania lokaty. Wzrost następuje w momencie kapitalizacji odsetek, czyli przeważnie co miesiąc, kwartał lub rok. Oprocentowanie w tym przypadku rośnie systematycznie i taka formuła umożliwia klientowi wypłacenie środków z lokaty przed czasem, bez utraty odsetek. Lokaty z oprocentowaniem progresywnym są rodzajem depozytów terminowych, które niekiedy mogą wprowadzać w błąd klientów banków. Przy analizie takiego oprocentowania, należy brać pod uwagę średnie oprocentowanie z całego okresu trwania lokat, a nie tak jak sugerują banki – z ostatniego okresu.